نمایش یک نتیجه

نمایش 12

سنگ مرمریت دراگون

سنگ مرمریت دراگون ، سنگی جوان با رنگ تیره و رگه های فراوان از توابع شهر آباده است . مشخصات